Terug naar de vorige pagina
Schrijver(s)/ Dichter(s):
Leo Herberghs
Titel:
Portret van een landschap. Gedichten 1953-1997
Samensteller(s):
-
Vertaler(s):
-
Prijs:
€ 19,00
ISBN 10:
90 73023 58 0
ISBN 13:
978 90 73023 58 1
pagina's:
-
Voeg toe aan winkelwagen Portret van een landschap, Gedichten 1953-1997 bestellen
Portret van een landschap, Gedichten 1953-1997

Leo Herberghs (1924) dicht in vele genres: van aforistische terzines tot episch-lyrische verzen. Hij schrijft eenvoudige poëtische observaties en gelaagde prozagedichten en bedient zich even gemakkelijk van lettergreepvers of sonnet als van het vrije vers. Een gedichtenmaker pur sang is hij, die het gelegenheidsgedicht evenzeer weet te bezielen als de ode of lamentatio. Welke wonderlijke metamorfoses de dieren, de dingen der natuur en de dichter in deze poëzie ook ondergaan, kenmerkend blijven de ernst van zijn vakmanschap en het plezier in het spel met de taal.

Niet alleen vanwege de eigenzinnige behandeling van taal, beeld en vorm, maar ook om de wijze waarop het veronachtzaamde en onaanzienlijke een plaats heeft gekregen in zijn oeuvre, verdient Leo Herberghs aandacht.

Deze uitgave brengt van Herberghs het beste uit zijn korte poëtisch werk. Yolanda Bloemen, Wiel Kusters en Ben van Melick maakten de keuze uit de gedichten van deze ‘gekke modernist’, die zichzelf treffend karakteriseerde in de regels laat mij toch lachend los / want ik ben een steen, geen vin / verroer ik al wandel ik weg.