Terug naar de vorige pagina
Schrijver(s)/ Dichter(s):
Derzjavin Krylov, Delvig Poesjkin, Alexander Blok, Vladimir Nabokov e.a.
Titel:
Bloemlezing van de Russische poëzie
Samensteller(s):
Marja Wiebes en Margriet Berg
Vertaler(s):
Marja Wiebes en Margriet Berg
Prijs:
€ 18,00
ISBN 10:
90 73023 53 X
ISBN 13:
978 90 73023 53 6
pagina's:
-
Bloemlezing van de Russische poëzie, MarJa Wiebes en Margiet Berg

Vijftig Russische dichters uit de achttiende, negentiende en twintigste eeuw zijn in deze bundel door Marja Wiebes en Margriet Berg in Nederlandse vertaling bijeengebracht. Uit de achttiende eeuw kozen zij werk van Derzjavin, de lijfdichter van Catharina de Grote. In de negentiende eeuw neemt het werk van Poesjkin, die door de Russen als hun nationale dichter wordt beschouwd, een voorname plaats in. Voorts is gekozen voor poëzie van onder meer Lermontov, Tjoettsjev en Baratynski.

De eerste decennia van de twintigste eeuw vormden een nieuwe bloeiperiode van de Russische dichtkunst. Symbolisme, akmeïsme en futurisme gaven de poëzie een nieuwe impuls. Dichters uit deze ‘zilveren eeuw’ zoals Blok, Achmatova, Mandelstam, Tsvetajeva en Pasternak zijn met een ruime keuze uit hun werk vertegenwoordigd. Van Majakovski vertaalden Wiebes en Berg onder meer het lange ‘De Atlantische Oceaan’. Ook van Nabokov, vooral bekend als prozaschrijver, zijn gedichten opgenomen, evenals van de Russische ‘dadaïsten’ Zabolotski en Charms.

Van alle dichters wordt een korte biografie gegeven.